Mailo Pro

Mailo Pro je profesionálne poštové riešenie vhodné pre malé spoločnosti a združenia.

Poštou pre vašu spoločnosť

  • Váš webmail je možné prispôsobiť pomocou vášho loga, farieb a prístupovej stránky.
  • Mailo Pro vám umožňuje zadarmo vytvoriť toľko účtov, koľko potrebujete pre svoju spoločnosť.
  • Každý účet využíva výhody všetkých funkcií účtov Mailo.
  • K dispozícii je interný adresár.

Pro balíčky

Vhodné na profesionálne použitie, Pro balíčky poskytujú až 2000 Mailo Premium účtov a ponúkajú väčšiu kapacitu a flexibilitu. Úložný priestor (pošta + cloud) je zdieľaný a voľne distribuovaný medzi všetky účty.

Názov domény pre vašu spoločnosť

  • Zakúpte si názov domény a prispôsobte svoje e-mailové adresy.
  • Preneste na Mailo názov domény, ktorú ste si kúpili niekde inde.
  • Deklarujte názov domény, ktorú už vlastníte, aby ste ju mohli používať so službami Mailo.

Webovú stránku pre vašu spoločnosť

  • Propagujte svoju spoločnosť na webe a vytvorte svoju internetovú prezentáciu.
  • Navrhnite si svoj web pomocou najlepších dostupných bezplatných nástrojov.
  • Použite názov domény zakúpený na Mailo Pro.