WebDAV pristup

WebDAV je mrežni protokol koji omogućava prijenos datoteka i upravljanje putem Interneta.

Mailo podržava protokol WebDAV. To vam omogućava pristup vašem Mailo virtualnom disku i upravljanje dokumentima s bilo kojeg terminala koji podržava WebDAV.

Možete pristupiti svom Mailo virtualnom disku WebDAV na jedan od sljedećih načina:

  • s WebDAV klijentom (kao što je CyberDuck);
  • pomoću upravitelja datoteka na računaru.

Stranica Sinhronizacija do koje se može doći putem menija Opcije ukazuje na detaljne parametre veze koje treba koristiti.

ObavještenjaX