PGP enkripcija

PGP je alat koji omogućava šifriranje i potpis e-pošte.

  • Šifriranje poruke osigurava pošiljaocu da će samo primatelji moći dešifrirati i na taj način pročitati poruku i njene potencijalne priloge.
  • Potpisivanje poruke osigurava identitet pošiljaoca primaocima.

PGP je skraćenica od Pretty Good Privacy.


Mailo predlaže integraciju PGP-a na strani servera kao pouzdanu treću stranu.

PGP integracija u Mailo ima sljedeće karakteristike:

  • integracija matične web pošte (PGP/MIME)
  • slanje i primanje PGP e-pošte
  • upravljanje potpisom i šifriranje e-mailova
  • rad neovisan od klijenta, omogućavajući ekvivalentnu upotrebu na svim uređajima
  • potencijalni prilozi su također šifrirani u poruci, pa čak ni njihovo prisustvo nije vidljivo bez dešifriranja
  • međutim, predmet e-pošte nije šifriran i ne smije sadržavati osjetljive informacije
  • generiranje privatnih / javnih PGP parova ključeva
  • uvoz / izvoz PGP ključeva generiranih Mailo ili s drugim alatima

Kao pouzdana treća strana, Mailo se obvezuje da će osigurati maksimalnu sigurnost korisničkih PGP ključeva.


Korisnici koji žele koristiti PGP bez pouzdane treće strane trebaju instalirati softver za poštu s kriptografskim mogućnostima na svaki uređaj koji se koristi za pristup šifriranim e-porukama.