Γιατί να επιλέξετε Mailo

Η διεύθυνση e-mail σας, όπως και η ταχυδρομική σας διεύθυνση, σας αντιπροσωπεύει. Δείχνει στους ανταποκριτές σας ότι εγγράφεστε στην εικόνα και τις τιμές της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει.

Η χρήση του Mailo σημαίνει την αποφυγή διάδοσης και προώθησης των αξιών των λίγων πολυεθνικών εταιρειών που προσπαθούν να μονοπωλήσουν την αγορά.

1 – Μια διεύθυνση e-mail όπως εσείς, αρνούμενη την τυποποίηση

 • Το Mailo παρέχει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς καμία σχέση με έναν γίγαντα παγκοσμιοποίησης.
 • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει το Mailo είναι ένα εργαλείο στη διάθεσή σας. Δεν είναι ένα μέσο για το προφίλ των χρηστών, στην υπηρεσία ενός εταιρικού γίγαντα που επιδιώκει να δημιουργήσει μια παγκόσμια βάση δεδομένων.
 • Τα δισεκατομμύρια χρήστες των λίγων μεγάλων υπηρεσιών, όσο μοντέρνα φαίνονται, όλοι έχουν τις ίδιες ομοιόμορφες και απρόσωπες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2 – Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής

 • Mailo, σε αντίθεση με τους ηγέτες της αγοράς, αρνείται την πρακτική ανάλυσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διαφημιστικούς σκοπούς.
 • Τα δεδομένα των χρηστών Mailo προστατεύονται από τη γαλλική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Για την απόλυτη μέριμνα του απορρήτου των χρηστών της, η υπηρεσία έχει εφαρμόσει τον Χάρτη Mailo.

3 – Για την ποιότητα των υπηρεσιών

 • Ένας πραγματικός αλληλογραφία ειδικός που παρέχει αποτελεσματικά εργαλεία, κατάλληλα για τις ανάγκες όλων.
 • Το μόνο σύστημα αλληλογραφίας που παρέχει μια υπηρεσία σε οικογένειες και παιδιά.
 • Μια ανεξάρτητη εταιρεία, κοντά στους χρήστες της και μια εταιρεία που τους ακούει.
 • Μια πολυετής υπηρεσία, ένας από τους πρώτους παρόχους αλληλογραφίας και εξακολουθεί να καινοτομεί μέχρι σήμερα.

4 – Μια υπηρεσία που δημοσιεύεται από μια ανθρώπινη, ευρωπαϊκή μικρή εταιρεία

 • Το Mailo δημοσιεύεται από μια γαλλική εταιρεία και όχι από το ευρωπαϊκό υποκατάστημα μιας πολυεθνικής εταιρείας της οποίας τα κεντρικά γραφεία έχουν μετεγκατασταθεί για την αποφυγή φορολογίας.
 • Όλα τα δεδομένα χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων, αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται στη Γαλλία.